Most recent videos

Loading...

Monday, January 11, 2010

اولین ملاقات مجید توکلی با وکیل در زندان اوینمجید توکلی دانشجوی زندانی پلی تکینک امروز برای اولین بار پس از گذشت ۳۵ روز از بازداشت برای اولین بار با وکیل خود ملاقات کرد.


به گزارش خبرنامه امیرکبیر مجید توکلی عضو انجمن اسلامی پلی تکنیک پس از بازداشت در روز دانشجو به زندان اوین منتقل شده است.


هفته گذشته صداوسیمای دیکتاتوری ایران، تصاویری از مجید توکلی را در بیدادگاهی به ریاست صلواتی نشان داد.


آقای دادخواه وکیل مجید توکلی پس از ملاقات با موکلش در زندان روحیه وی را بسیار خوب توصیف کرده است.


به گفته آقای دادخواه هنوز هیچ گونه حکمی برای مجید توکلی صادر نشده است.


دوشنبه، ۲۱ دي،

No comments:

Post a Comment