Most recent videos

Loading...

Sunday, January 24, 2010

امیرمحمد منظمی، دانشجوی بازداشتشده پس از یکماه آزاد شد

کمیته گزارشگران حقوق بشر- امیرمحمد منظمی، دانشجوی مهندسی معدن دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب پس از تحمل بیش از یکماه حبس، با قرار وثیقه آزاد شد.

این دانشجو، شب 29 آذرماه در حوالی میدان محسنی که قرار بود مراسم شام غریبان آیتالله منتظری در آن برگزار شود بازداشت شده و به بند 209 زندان اوین منتقل گشت.

شب یکشنبه 29 آذرماه، رسانههای مختلف اخباری مبنی بر اعتراضات مردمی و درگیری نیروهای امنیتی با مردم معترض را در حوالی میدان محسنی منتشر نمودند. این درگیریها منجر به بازداشت تعدادی از هموطنانمان شد که از تعداد، اسامی و وضعیت آنان اطلاع دقیقی در دسترس نیست.

4 بهمن 1388

No comments:

Post a Comment