Most recent videos

Loading...

Sunday, January 17, 2010

اساتيد دانشگاه علامه همراه با دانشجويان در اعتراضات بهمن

خبرنگار آژانس ايران خبر :
در اعتراض به تعليق هاي گسترده در دانشگاه علامه ,دانشجويان دانشكده ادبيات و زبانهاي خارجي در حال نوشتن نامه و امضا گيري از اساتيد دانشگاه هستند.
يكي از دانشجويان در اين باره به خبرنگار ما گفت : وقتي بتوانيم اساتيد را با خودمان همراه كنيم مي توانيم راحتتر اعتراض كنيم و ميخواهيم با اين شيوه از اول بهمن استارت اعتراضات را بزنيم,در حال حاضر فشار روي دانشجويان بسيار زياد است, به هر بهانه اي مديريت دانشكده دانشجويان را تعليق مي كند, اما دخالت استادان باعث ميشود كه اين فشار ها روي دانشجويان كاهش يابد.لازم به ذكر است يكي از استادان دانشكده علامه به نام دكتر هادي خانيكي در حمايت از دانشجويان معترض علامه در آستانه اخراج قرار دارد, دانشجويان در حمايت از اين استاد اقدام به جمع آوري امضا كرده اند.

No comments:

Post a Comment