Most recent videos

Loading...

Wednesday, January 13, 2010

دانشجويان دانشگاه آزاد همدان امتحان خود را در اعتراض به وضعيت موجود لغو كردند

آژانس ايران خبر - ۱۳۸۸/۱۰/۲۲


خبرنگار آژانس ايران خبر:امروز 22 دیماه اساتید و دانشجویان رشته های مهندسی دانشگاه آزاد همدان امتحانات نوبت صبح خود را در سالن پوریای ولی دانشگاه ,به دلیل نشان دادن اعتراض نسبت به وضع موجود لغو کردند.
به گفته يكي از دانشجويان حتي در اين اعتراض تعدادي از دانشجويان شروع به دادن شعار نيز كرده اند كه اين اقدام به سرعت گسترش يافته است. مسئولین از ترس فراگير شدن اعتراض و دامنه دار شدن آن علت برگزار نشدن امتحانات را خرابی و عدم تکثیر به موقع سوالات اعلام کرده اند .

No comments:

Post a Comment