Most recent videos

Loading...

Tuesday, January 19, 2010

مسلح كردن خانواده هاي مامورين

آژانس ايران خبر - ۱۳۸۸/۱۰/۲۹


از ميان نامه هاي رسيده به آژانس ايران خبر:
در چند روز گذشته مامورين ومديراني كه تا حالا مسلح نبودند به خاطر شرايط بحراني به وجود آمده و به علت ترسشان مسلح شده اند وحتي خانواده آنها را نيز آموزش وحكم تير داده اند , طوريكه فرزندان آنها از شرايط به وجود آمده نگران هستند والتهابات بوجود آمده در خانواده را با دوستان به حالت درد و دل بيان ميكنند .


عکس از ارشیو

No comments:

Post a Comment