Most recent videos

Loading...

Monday, January 18, 2010

اولین تماس تلفنی مهرداد رحیمی پس از 16 روزکمیته گزارشگران حقوق بشر - روز گذشته، یکشنبه 27 دیماه مهرداد رحیمی، فعال سیاسی و حقوقبشر پس از گذشت 16 روز از بازداشت، با خانواده خود تماس گرفت.

خانواده این عضو کمیته گزارشگران حقوق بشر، روحیه او را خوب توصیف نمودهاند و اظهار داشتند وی از وضعیت جسمانی خود رضایت داشته و نسبت به انجام ملاقات در آینده نزدیک ابراز امیدواری کرده است. همچنین مهرداد درباره محل نگهداری خود در زندان اوین گفت به همراه ۴ زندانی دیگر در یک سلول در بند ۲۰۹ هستند.

مهرداد رحیمی عضو کمیته گزارشگران حقوق بشر در تاریخ 11 دیماه پس از احضار به دفتر پیگیری وزارت اطلاعات و پس از حضور در محل به همراه پریسا کاکایی بازداشت گردید. اکنون 7 تن از اعضای کمیته گزارشگران حقوق بشر در زندان به سر میبرند و با توجه به فشارهای موجود باقی اعضا نیز از امنیت برخوردار نیستند.

مهرداد رحیمی، 27 ساله و فارغ التحصیل کارشناسی ارشد حقوق بین الملل است. وی در جریان انتخابات ریاست جمهوری اخیر قائم مقام کمیته دفاع از حقوق شهروندی ستاد مرکزی مهدی کروبی بود.

No comments:

Post a Comment