Most recent videos

Loading...

Monday, January 18, 2010

اظهارات مهم پدر شهيد علي موسوي درباره شهادت فرزندش

پدر شهيدعلي موسوي، که فرزندش در روز عاشورا هدف گلوله راننده يک پاترول مشکلي قرار گرفت و به شهادت رسيد، درخصوص کشته شدن پسرش گفت: شاهدان به ما گفتند که نيروهاي {…} کوچه را براي ورود آن پاترول باز کرده بودند.

پدر شهيد موسوي در ديدار با اعضاي هيات مديره کانون صنفي معلمان ايران و اعضاي شوراي مرکزي سازمان معلمان ايران، در پاسخ به اين سوال که مسئولان تاکنون براي شناسايي قاتلان چه تحقيقاتي انجام داده و يا به نتايجي رسيده اند، گفت: تنها پاسخ آن ها اين بوده که اين مساله عمدي بوده است!

وي همچنين گفت: پسرم را چند بار تهديد کرده بودند؛ و افزود: من و پسرم در انتخابات براي آقاي ميرحسين فعاليت مي کرديم.

به گزارش نوروز به نقل از کلمه، برادر شهيد موسوي نيز در اين نشست در نقل ماجراي شهادت برادرش گفت: "روز عاشورا در خيابان آزادي تقاطع شادمان که البته خانه شهيد موسوي در همان خيابان است در راه پيمايي بودند که به گفته شاهدان يک پاترول مشکي که از قبل او را شناسايي کرده بودند با تير مستقيم راننده پاترول علي را به شهادت مي رسانند. وقتي که برادرم تير مي خورد مداواي اوليه توسط خانمي صورت مي گيرد و برادر خانم ايشان که همراه او بودند سعي مي کنند که علي را به بيمارستان برسانند. هر طرف که حرکت مي کنند بسته بود و سرانجام او را از طريق اتوبان يادگار به بيمارستان ابن سينا مي رسانند و البته موثر نمي افتد.

وي افزود: "پدر و مادر من در تمام صحنه هاي انقلاب شرکت داشتند و از روي خلوص نيت و احساس تکليف در آن حضور پيدا مي کردند. حتي موقعي که ما در تظاهرات به صورت خانوادگي شرکت مي کرديم پدرمان مشخصات ما را روي قمستي از بدنمان مي نوشت تا در صورت بروز حادثه اي بتوانند ما را شناسايي کنند! الان هم راضي به رضاي خدا هستيم.

برادر شهيد موسوي که يکي ديگر از برادران خود را نيز در جبهه هاي جنگ از دست داده است، ادامه داد: پدر و مادر من دعا مي کنند که اين خون ها براي مردم و انقلاب مفيد و مثمر ثمر باشد و بر اساس چيزهايي که از سيد الشهدا آموخته ايم مي دانيم که اين خون ها پايمال نخواهند شد."

در ابتداي اين جلسه علي رضا هاشمي دبير کل سازمان معلمان ايران گفت: پس از حوادث تلخ ۲۲ خرداد يکي از کارهاي ما اين بود که با خانواده هاي شهدا و کساني که سختي ديده بودند، ملاقات کرده و با آن ها ابراز همدردي و همراهي کنيم که متاسفانه اين نشست هاي خيلي ساده و با اهداف انساني را مورد آزار و اذيت قرار داده و حتي برخي از ما را بازداشت هم کردند! با اين حال تصميم گرفتيم که خدمت خانواده بزرگ و محترم موسوي برسيم.
هرانا

No comments:

Post a Comment