Most recent videos

Loading...

Monday, January 18, 2010

همکاری آشکار بسیجیان کوی با عناصر اطلاعات در تفتیش اتاق "فرزاد کلبعلی"دانشجوی زندانی دانشگاه تهران

آژانس ايران خبر - ۱۳۸۸/۱۰/۲۸


خبرنگار آژانس ايران خبر: بسیجیان مسجد کوی در هنگام تفتیش اتاق" فرزاد کلبعلی" در خوابگاهش واقع در کوی دانشگاه با نیروهای اطلاعات همکاری داشتند
بنا به گفته برخی از شاهدان عینی، عصر روز چهارشنبه گذشته(23 دی ماه)در جریان ورود غیرقانونی ماموران وزارت اطلاعات به خوابگاه" فرزاد کبلعلی" دانشجوی بازداشتی دانشگاه تهران و تفتیش اتاق وی و ضبط وسایل شخصی او دو تن از بسیجیان مسجد کوی نیز با آنها همکاری می کرده اند.
این گزارش می افزاید، این دو بسیجی که چهره های شناخته شده ای در بسیج کوی هستند در هنگام ورود عناصر اطلاعات به اتاق" فرزاد کلبعلی" به همراه آنها وارد اتاق شدند و در فتیش وسایل به ماموران اطلاعات کمک کردند.
اگرچه پیش از این از اقدامات خیانتکارانه بسیجیان کوی در حق دانشجویان موارد بی شماری مشاهده شده ولی همکاری آشکار آنها با عناصر اطلاعات که در حضور دانشجویان صورت گرفته امری بی سابقه و نشانگر نفوذ این عناصر در عمق تصمیم گیری مسئولان است.عکس از ارشیو

No comments:

Post a Comment