Most recent videos

Loading...

Saturday, January 23, 2010

دستگری 4 پسر جوان بر روی آرامگاه ندا آقا سلطان

بنابه گزارش رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" روز پنجشنبه همزمان با حضور مادران جان باختگان راه آزادی بر روی آرمگاه عزیزان خود، 4 پسر جوان با یورش مامورین وزارت اطلاعات در بهشت زهرای تهران دستگیر و به نقطه نامعلومی منتقل شدند.
روز پنجشنبه اول بهمن ماه همانند هر هفته که مادران شهدای راه آزادی بر آرامگاه عزیزان خود حاضر می شدند و با قرار دادن گل و بر افروختن شمع یاد و خاطرۀ آنها را گرامی داشتند. مردم و بخصوص جوانان بر آرامگاه جان باختنگان حضور یافتند و با قرار دادن شاخه های گل و یا برافروختن شمع به آنها ادای احترام کردند و همچینن از خانواده های آنها حمایت کردند .
روز گذشته گروه گروه از مردم و جوانان برای ادای احترام بر آرامگاههای جانباختگان حاضر شدند. یک گروه از پسران جوانان که 4 نفر بودند ابتدا بر آرامگاه اشکان سهرابی حاضر شدند و ادای احترام نمودند .سپس بر آرامگاه شهید راه آزادی ندا آقا سلطان حاضر شدند و در حال ادای احترام بودند که با یورش مامورین وزارت اطلاعات 4 پسر جوان دستگیر و به نقطه نامعلومی منتقل شدند. این دستگیریها در مقابل چشمان بهت زده یکی از مادران جانباختگان راه آزادی صورت گرفت. این مادر تلاش زیادی نمود که آنها را آزاد کند ولی مامورین وزارت اطلاعات از آزادی آنها خوداری می کردند.
علیرغم اینکه چند ماه از اعتراضات مادران عزادار برای محاکمه و مجازات آمرین و عاملین کشتارها و بازداشتهای مردم ایران می گذرد ولی خواسته های به حق آنها تا به حال با ضرب و شتم و زندانی کردن پاسخ داده شده است. این بار سرکوبکران ولی فقیه پا را فراتر گذاشته اند و قصد دارند با دستگیری از حضور مردم بر آرامگاه جانباختگان ممانعت کنند.
نیروهای اطلاعاتی وسرکوبگر ولی فقیه هر پنجشنبه در گورستان بهشت زهرای تهران حاضر می شوند و به اذیت وآزار و تهدید و ارعاب و حتی دستگیری مردم و بخصوص جوانان می پردازند.آنها همچنین به آرامگاه جانباختگان راه آزادی هم رحم نمی کنند و آنها را هم تخریب می کنند و از این طریق سعی در محو کردن آثار جنایتهای خود دارند.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،دستگیری، تخریب آرامگاه جانباختگان و جریحه دار کردن قلبهای دردمند آنها ، تهدید و ایجاد رعب و وحشت را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر سازمانهای حقوق بشری خواستار اقدامات عملی برای پایان دادن به اعمال غیر انسانی علیه خانواده های جانباختگان و مردم ایران است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
02 بهمن 1388 برابر با 22 ژانویه 2010

گزارش فوق را به سازمانهای زیر ارسال گردید:
کمیساریای عالی حقوق بشر
کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا
سازمان عفو بین الملل
سازمان دیدبان حقوق بشر

No comments:

Post a Comment