Most recent videos

Loading...

Thursday, January 21, 2010

نگرانی لاریجانی از شعار مرگ بر اصل ولایت فقیه

سایت خبرآنلاین: رئیس مجلس شورای اسلامی در جمع علما و روحانیان استان مرکزی سخنرانی کرد.

اهم مطالب مطرح شده توسط وی طبق گزارش خبرگزاری فارس به این شرح است:

دشمنان می خواهند با پخش اخبار راست و دروغ علیه رهبران نظام از طریق رسانههای فارسیزبان، آموزش تکتیراندازی، تلفنهای ماهوارهای و دستگاههای جی پی اس که در اختیار برخی افراد میگذارند، موجبات گیج شدن نهادهای رسانهای و اطلاعاتی را فراهم کرده ارکان نظام را رو در روی هم قرار دهند.

در این که عملیات روانی از اول انقلاب علیه نظام بوده شکی نیست اما الان یک شکل و رفتار ویژه به خود گرفته است.

آنچه الان با آن در صحنه مواجه هستیم تحرک ضدانقلاب است همانطور که در تشییع جنازه آیتالله منتظری، روز قدس و در روز عاشورا که از جنس شعارهایشان معلوم بود دنبال چه هستند و بعضاً به ولایت فقیه نیز توهین میشد.

شما به انتخابات اعتراض دارید به ولایت فقیه چه اعتراضی دارید؟ اینکه محور قضیه به این سمت رفت امری غیر طبیعی است چون ولایت فقیه عامل ایجاد دموکراسی در کشور و ستون نظام است.

برداشت من در شرایط فعلی این است که حرکتهایی که در این شرایط انجام میشود به مشاجرات سیاسی داخلی کاری ندارد بلکه به دنبال سوءاستفاده هستند و با اصل مسائل انقلابی مخالفند.

No comments:

Post a Comment