Most recent videos

Loading...

Wednesday, January 20, 2010

ادامه یافتن اعتراضات خانواده ها در مقابل دادگاه انقلاب ولیست اسامی دستگیر شدگان روز عاشورا

بنابه گزارشات رسیده به فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،تعداد زیاد از خانواده های بازداشت شده های روز عاشورا در مقابل دادگاه انقلاب تجمع کردند و خواستار آزادی عزیزان خود شدند.

روز چهارشنبه 30 دی ماه از ساعت 09:30 نزديك به 150 نفر از خانواده بازداشت شده ها در مقابل دادگاه انقلاب تجمع كردندو به ادامه بازداشت عزیزانشان دست به اعتراض زدند. عده اي از خانواده ها علیرغم گذشت چند هفته از وضعیت و شرایط عزیزان خود هنوز بی خبر هستند و در انتظار دریافت خبري و آزادي آنها هستند .

خانواده ها در كنار يكديگر جمع بودند و در مورد برگزاري دادگاه فرمايشي 5 تن از دستگیر شدگان عاشورا که به دلیل هواداری از مجاهدین در روز عاشورا بازداشت شده بودند و از رسانه دولتی ايران پخش شده بود صحبت مي كردند . خانواده ها از اينكه رژيم قصد دارد بازداشت شده ها را به دلیل هواداری و ارتباط با سازمانها مورد محاكمه قرار بدهد نگران هستند .

آنها خامنه اي را به شدت لعن ونفرين مي كردند و مي گفتند تشكيل این دادگاههاي فرمايشي براي ترساندن مردم و جلوگيري از اعتراض گسترده به خصوص در روز 22 بهمن است اما مردم مرعوب آنها را نمي شوند اگر بازداشت شده ها تا روز 22 بهمن آزاد نشوند كاري خواهیم کرد كه خامنه اي و پاسدار و بسيجي ها را وادرا به عقب نشینی و آنها را آزادی خواهیم کرد .

به برخي خانواده ها گفته شده بازداشتي آنها به زندان گوهر دشت کرج منتقل شده اند در طي اين چند روز دادگاه انقلاب خانواده ها را به زندان گوهر دشت کرج و از آنجا به دادگاه انقلاب احاله ميکنند. خانواده ها سرگردان و بلاتكليف مانده اند كه براي پيگيري وضعيت عزيزانشان بايد به كجا مراجعه كنند . امروز اكثرا خانواده ها اعتراض مي كردند كه به چه دليل بازداشت شده ها را به زندان گوهر دشت کرج منتقل كرده اند ؟

تعدادي از خانواده ها مسن هستند و برخي از شهرستانهاي دور مي آيند انتقال بازداشت شده ها به زندان گوهردشت کرج بدلیل مسافت طولانی و عدم وجود وسیله نقیله مشكلاتي را براي آنها بوجود آورده است .

لیست جدیدی از اسامی تعدادی از بازداشت شده ها ی روز تاسوعا و عاشورا برای ارسال به سازمانهای حقوق بشری و اطلاع عموم انتشار می یابد. با این لیست تا به حال اسامی 197 نفر از بازداشت شدگان روز تاسوعا و عاشورا منتشر شده است.

1- مرضيه اماني 26 ساله روز عاشورا در امام حسين بازداشت و به بند متادن منتقل شده

2- داريوش كامكاري 30 ساله روز عاشورا در ولي عصر بازداشت و به بند 240 اوين منتقل شده

3- محمد فيروزي 23 ساله روز عاشورا در كالج بازداشت و به اوين منتقل شده

4- عليرضا يارمحمدي 33 ساله روز عاشورا در بلوار كشاورز بازداشت و ابتدا به اوين و سپس بدون اطلاع خانواده به گوهر دشت منتقل شده

5- حسين زاجكاني 28 ساله روز تاسوعا در فردوسي بازداشت و به اوين منتقل شده

6- محمد رضا رحيميان 47 ساله روز عاشورا در كالج بازداشت و به اوين منتقل شده

7- فرزاد يحيوي اردكاني 28 ساله روز عاشورا توسط لباس شخصي ها در خيابان نصرت بازداشت و به اوين منتقل شده

8- معين ملك پور 20 ساله روز عاشورا بازداشت و به بند 240 اوين منتقل شده

9- همايون هاشمي زند 24 ساله تاسوعا در امام حسين بازداشت و به 209 اوين منتقل شده

10- امير حسين قنبري 29 ساله عاشورا در انقلاب بازداشت و به اوين منتقل شده

11- مهدي مهدي پور 25 ساله عاشورا در آذربايجان بازداشت و به 350 اوين منتقل شده

12- صادق معصوم پور 32 ساله عاشورا بازداشت و به اوين و سپس به گوهر دشت منتقل شده

13- احسان نيك منش 27 ساله عاشورا در آزادي تقاطع نواب بازداشت و به اوين منتقل شده

14- نادر صبوري 28 ساله عاشورا در ولي عصر بازداشت و به اوين منتقل شده

15- علي سپهر 37 ساله عاشورا بازداشت و به اوين منتقل شده

16- سيد محسن طباطبايي 19 ساله عاشورا در كالج بازداشت و به اوين منتقل شده

17- صادق عسگري مقدم 29 ساله تاسوعا در حوالي امام حسين بازداشت و به اوين منتقل شده

18- جمشيد گرجي 28 ساله عاشورا در حوالي امام حسين بازداشت و به 240 اوين منتقل شده

19- رضا حسيني 30 ساله روز عاشورا در آزادي شادمان بازداشت و به اوين منتقل و سپس به گوهردشت منتقل شده

20- اميد نوري 24 ساله عاشورا بازداشت و به اوين منتقل شده

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،ادامه بازداشت صدها نفر از اعتراضات اخیر و بخصوص دستگیر شدگان روز عاشورا را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر سازمانهای مدافع حقوق بشر می خواهد برای پایان دادن به دستگیریها ،گرفتن اعترافات تلویزیونی زیر شکنجه و موادر متعدد نقض فاحش حقوق بشر در ایران اقدام عملی نماید.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

30 دی 1388 برابر با 20 ژانویه 2010

گزارش فوق را به سازمانهای زیر ارسال گردید:

کمیساریای عالی حقوق بشر

کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا

سازمان عفو بین الملل

سازمان دیدبان حقوق بشر

No comments:

Post a Comment