Most recent videos

Loading...

Wednesday, January 20, 2010

? مادر علیرضا فیروزی: چرا باید از فرزندم بی خبر باشم

مادر علیرضا فیروزی: چرا باید از فرزندم بی خبر باشم؟
چهارشنبه، ۳۰ دي، ۱۳۸۸

با گذشت دو هفته از ناپدید شدن مشکوک علیرضا فیروزی و سورنا هاشمی، دو تن از فعالین دانشجویی دانشگاه زنجان، نگرانی ها در مورد آنان افزایش یافته است. خانم مهناز بردبار، مادر علیرضا فیروزی در مصاحبه با روز از این بی خبری و نگرانی های فراوان خود سخن گفته است. خانم بردبار باتاکید بر اینکه "همه شواهد و مدارک به ما میگوید که پسرم و دوستش در بازداشت هستند" می پرسد: "چرا من مادر باید از فرزندم نزدیک به سه هفته بیخبر باشم؟"
این مصاحبه در پی می آید.

از کی از علیرضا و سورنا خبری کسب نکردهاید؟
از 12 آبان و بعد از اینکه آنها به تبریز رفتند، دیگر هیچ خبری از آنها نداریم. الان بیش از دو هفته است که هر چه تلاش میکنیم نمیتوانیم از آنها خبری بگیریم.

چه زمانی متوجه ناپدید شدن آنها شدید و چه اقداماتی برای پیگیری وضعیت آنها انجام دادهاید؟
فردای رفتن آنها، تلفن همراه شان خاموش شد. دو روز بعد از آن هم شخصی یا اشخاصی که اطلاعات ایمیلهای آنان را به دست آورده بودند، اقدام به برقراری ارتباط با ما و دوستان بچه ها کردند. ما اما از صبحتهایی که کردند متوجه شدیم با علیرضا صبحت نمیکنیم و شخص دیگری از ایمیل علیرضا استفاده میکند. این شخص مسائلی را مطرح کرد که باعث نگرانی ما شد.

چه مسائلی؟
مسائلی مثل اینکه "مامورها آمدند ما را بگیرند و ما فرار کردیم، الان به کسی پول دادیم تا ما را مخفی کند، سر ما را تراشیدهاند...." خلاصه یک سری حرفهای نامفهومی از این قبیل و اصرار بر گرفتن اطلاعاتی نامشخص، مثل اینکه از دوستان وی سئوال میکرد "پسوورد ایمیل من را تو تغییر داده ای؟" یا اینکه از یک دوست نزدیک و مشترک علیرضا پرسیده بود، "سورنا هاشمی را میشناسی؟" این مسائل برای ما مسجل کرد که با علیرضا صحبت نمیکنیم. ما دو روز بعد به تبریز و ارومیه رفتیم، به تمامی ارگانهای نظامی و امنیتی مراجعه کردیم، اما نام این دو نفر در هیچ جایی ثبت نشده بود.

پیگیری شما فقط محدود به در تبریز و ارومیه بوده؟
نه، در تهران هم دنبال آنها گشتیم و در آگاهی پروندهای تشکیل دادیم. در دو سه روز اخیر آگاهی بعد از ردیابی خط تلفن به ما اعلام کرد که موبایل ایرانسل علیرضا که خاموش است، در تهران است. این نشان میدهد که علیرضا و سورنا را به تهران آوردهاند.

با توجه به اینکه علیرضا و سورنا هر دو از فعالین دانشجویی هستند و سابقه برخوردهای امنیتی با آنان نیز وجود دارد، فکر میکنید در بازداشت هستند؟
همهشواهد و مدارک به ما میگوید که پسرم و دوستش در بازداشت هستند و متاسفانه من مادر از آنها بیخبرم. من اکنون به جایی رسیدهام که فقط می خواهم خبر سلامتی فرزندم را بشنوم. نمیدانم این چه کاری است که با ما میکنند. چرا من مادر باید از فرزندم نزدیک به سه هفته بیخبر باشم؟

علیرضا آخرین بار کی در بازداشت بود؟ در محاکم قضایی هم سابقه محکومیت دارد؟
علیرضا تا به حال دو بار بازداشت شده، یک مورد اوائل سال جاری بود که علیرضا به اشتباه در روز جهانی کارگر در پارک لاله بازداشت شد، چرا که قصد شرکت در همایش نجوم را داشت. مورد دیگر هم به پرونده دانشگاه زنجان بر می گردد که علیرضا را به خاطر آن هم از تحصیل محروم کردند و هم ب هاو یک سال و نیم زندان دادند. برای این پرونده دو هفته در زندان زنجان بود که با وثیقه 100 میلیونی آزاد شد.

اقدامات بعدی شما چه خواهد بود؟انتظار شما از سازمان های حقوق بشری بین المللی چیست؟
در حال حاضر که از طریق همان مراجع قضایی و هر جایی که بتوانیم پیگیری میکنیم، اما انگار ارادهای وجود دارد که ما را از آنها بیخبر نگه دارد. من انتظار دارم در وهله اول مسئولین قضایی و امنیتی در این زمینه پاسخگو باشند. از همه گروهها و نهادهای حقوق بشری و دانشجویی هم میخواهیم که پیگیر وضعیت این دو نفر باشند. ما روزهای بسیار سختی را میگذرانیم، بیخبری از فرزندم، بدترین اتفاقی است که با آن روبهرو شدهایم.

آرش معتمد
روز


http://www.autnews.de/node/6474

No comments:

Post a Comment