Most recent videos

Loading...

Tuesday, January 26, 2010

ورشکستگی بانکها : درگیری شدید پلیس با مردم در مقابل بعضی از بانکها

Urgent News: Clashes infront of the Banks between people and sec. Forces in several palces in Tehran.

یکی از خوانندگان از تهران: از صبح برای واریز مبلغ ناچیزی به حساب بانک ملی شعبه راه آهن مراجعه کردم که به علت ازدحام فوق العاده و درگیری موفق به ورود به بانک نشدم . به بانک ملی بالاتر از سه راه قزوین جنب سینما ستاره سابق رفتم آنجا هم به همین صورت بود . سپس به بانک ملی ضلع جنوبی میدان حسن آباد رفتم که درب بانک به روی مشتریان بسته بود و مردم بیرون بانک بشدت مشغول اعتراض بودند . دست آخر با مراجعه به بانک ملی سه راه جمهوری رفتم که با مشاهده درگیری شدید پلیس با مردم که دامنه درگیری به ایستگاه اتوبوس خیابان ولی عصر هم رسیده بود ، از انجام کارم منصرف شدم . در راه بازگشت به دفترم بودم که هم اکنون ساعت 2.30 دقیقه بعدازظهر اگر کسی را دارید می توانید به بانک ملی زیر پل کالج بفرستید تا اوج درگیری های مردم و امنیتی های مستقر جلوی بانک ملی را ببینید ، یعنی انچه من دارم می بینم الان . کاش آنقدر که به فکر گرفتن پول مان بودیم ، برای جلوگیری از اعدام بچه های دستگر شده عاشورا هم اقدام می کردیم . ضمنا شبنامه ای هم در اطراف محل کار من نزدیک پل کالج پخش شده بود مبنی بر برگزاری چلهم آقای منتظری در امام زاده صالح
منبع :ایران پرس نیوز
دوشنبه، 5 بهمن ماه 1388

عکس از آرشیو

No comments:

Post a Comment