Most recent videos

Loading...

Tuesday, January 19, 2010

نصب تصویر دانشجوی زندانی دانشگاه تهران در دانشکده علوم

آژانس ايران خبر - ۱۳۸۸/۱۰/۲۹

خبرنگار آژانس ايران خبر:
تصویر "علیرضا عاشوری"دانشجوی زندانی دانشگاه تهران در دانشکده علوم نصب شده است.انجمن اسلامی دانشکده علوم عکس "علیرضا عاشوری" دانشجوی رشته مهندسی مکانیک را در بورد اطلاع رسانی خود نصب کرده و ضمن محکوم کردن حکم دادگاه مبنی بر پنج سال حبس تعریزی قطعی برای وی خواستار لغو این حکم و آزادی وی شده است.

No comments:

Post a Comment