Most recent videos

Loading...

Saturday, January 9, 2010

شرکت سوئیسی فروش بنزین به رژیم را متوقف کرد

به نوشته روزنامه وال استریت جورنال، شرکت سوئیسی Glencore یکی از بزرگترین تامین کنندگان بنزین جمهوری اسلامی فروش بنزین به رژیم تهران را متوقف کرده است.

گزارش تکمیلی متعاقبا به اطلاع خواهد رسید

No comments:

Post a Comment