Most recent videos

Loading...

Saturday, January 9, 2010

کروبی: تا آخرین قطره خون از این راه برنخواهم گشت

رادیو فرانسه: به گزارش سایت اینترنتی "سحام نیوز"، پایگاه رسمی حزب اعتماد ملی، مهدی کروبی شامگاه روز جمعه، یک روز پس از "تیراندازی" به خودروی حامل وی در قزوین، با حضور در منزل عمادالدین باقی، که هم اکنون در زندان بسر می برد، با خانواده وی دیدار کرد.

مهدی کروبی، در دیدار با خانواده باقی، حمله به خودروی خود در قزوین را "اقدامی جاهلانه" خواند و تاکید کرد چنین اقداماتی "خللی" در اراده وی ایجاد نخواهد کرد، بلکه وی را جهت "احقاق حقوق معطل مانده مردم جدی تر" می کند.

مهدی کروبی با خطاب قرار دادن گردانندگان جریان تمامیت خواه" گفت : تا آخرین قطره خون از این راه و هدف مقدس برنخواهد گشت.

No comments:

Post a Comment