Most recent videos

Loading...

Saturday, January 23, 2010

این ماه ماهه بهمنه، سید علی وقت رفتنه

یکی از خوانندگان از تهران: این روزها شعارهای مختلفی از سوی مردم برای تظاهرات 22 بهمن طرح میشه و خارج از تنوع آن نشون میده که چقدر مشکلات مختلف در سطح جامعه هست که باعث شده مردم شعارهای گوناگونی را برای خواسته های خودشون مطرح کنند.
شعارهایی مثل:
- این ماه ماهه بهمنه، سید علی وقت رفتنه
- کار دین با خدا، دین از سیاست جدا
- شعار ملت ما، دین از سیاست جدا
- ایران زمین یکصدا، ننگ بر این کودتا
- ایران شده ویرانه، دولت فکر لبنانه
- سپاهی جدا شو، با ملت همصدا شو
- جوراب فروش پيرم، حقتو پس ميگيرم
- ولایت استبداد، نابود بايد گردد
- اقتصاد، آزادی، جمهوری ایرانی
- استقلال، آزادی، جمهوری ایرانی
- رفراندوم، رفراندوم، این است خواست مردم

No comments:

Post a Comment