Most recent videos

Loading...

Saturday, January 23, 2010

فرار دسته جمعي تعدادي زنداني از زندان شهرکرد و حکومت نظامي در شهر

خبرنگار آژانس ايران خبر:
روز گذشته به صورت ناگهاني شهر تحت کنترل نيرو هاي امنيتي درآمد,تعداد 5 زنداني با استفاده از يک شورش داخلي در زندان موفق به فرار شده اند , هنوز اسامي افراد فراري مشخص نيست و حكومت نظامي در شهركرد برقرار گرديده است.


آژانس ايران خبر - ۱۳۸۸/۱۱/۳
عکس از آرشیو

No comments:

Post a Comment