Most recent videos

Loading...

Sunday, January 10, 2010

تجمع اعتراضی مادران عزادار و خانواده مادران بازداشت شده در مقابل زندان وزارا و دادگاه انقلاب

بنا به گزارشات رسیده به فعالین حقوق بشر و دموکراسی در ایران روز یکشنبه 20 دیماه بیش از 70 نقر از مادران عزادار و خانواده آنها برای پیگیری وضعیت مادران عزاداری که هر شنبه در اعتراض به عدم محاکمه و مجازات آمرین و عاملین کشتارها و دستگیریهای اخیر در پارک لاله تجمع می کردند و روز گذشته بازداشت شدند، در مقابل زندان وزرا تجمع اعتراضی بر پا کردند.
مادران عزادار و خانواده مادران بازداشت شده از ساعت 8:30 امروز در مقابل زندان وزرا به نشانه اعتراض به بازداشت مادران تجمع کردند وبرای مدت طولانی با سر دادن شعار مادران ، مادران خواهان آزادی سریع و بدون قید و شرط مادران در بند شدند و از این طریق سعی می کردند که عابرین و رانندهای خودروها را از بازداشت مادران عزادار مطلع کنند . یکی از نیروهای سرکوبگر به نام سروان علی آل بویه که هر شنبه درپارک لاله مادران را مورد یورش و اذیت آزار قرار می داد سعی داشت با توهین و برخوردهای وحشیانه مادران را متفرق کند. وقتی که مادران بر ادامه حرکت اعتراضی خود پافشاری کردند .چند نفر از نیروهای سرکوبگر برای ایجاد رعب و وحشت شروع به فیلم برداری و گرفتن عکس از مادران نمودند با این حال مادران و خانواده های آنها تا ساعت 14:30 در مقابل زندان وزرا به حرکت اعتراضی خود ادامه دادند .
حوالی ساعت 14:30 مادران عزادار در بند را در حالی که به دست آنها دستبند زده بودند با یک دستگاه مینی بوس به دادگاه انقلاب منتقل کردند اما مادران عزادار و خانواده مادران دستگیر شده با خودروهای خود برای مدتی مینی بوس حامل مادران را به محاصره خود در آوردند مادران بازداشت شده در حالی که دستبند به دست داشتند دستان خود را به نشانه پیروزی به سایرین نشان می دادند.
تا ارسال این گزارش مادران عزادار همچنان در مقابل دادگاه انقلاب ایستاده اند و خواهان آزادی مادران بازداشت شده هستند که تا ارسال این گزارش از آزادی مادارن امتناع می کنند..
مادران عزادار بازداشت شده که 30 نفر می باشند و از جملۀ آنها خانم منصور به کیش از خانواده های زندانیان سیاسی قتل عام شده سال 1367 می باشد او در این قتل عام خواهر و برادرش را فدای راه آزادی مردم ایران کرد .دکتر لیلا سیف الهی و خانم ها حکیمه و صدیقه شکری که خواهر می باشند در بازداشت بسر می برند. اسامی سایر مادران بازداشتی متعاقبا اعلام خواهد شد.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
20 دی 1388 برابر با 10 ژانویه 2010


عکس از آرشیو

No comments:

Post a Comment