Most recent videos

Loading...

Sunday, January 10, 2010

آغاز تحصن دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه: تا آزادی تمامی همکلاسی ها تحصن ادامه دارد

يکشنبه، ۲۰ دي، ۱۳۸۸از روز گذشته شنبه ۱۹ دی ماه همزمان با آغاز امتحانات سراسری در اکثر دانشگاه ها، دانشجویان دانشگاه رازی هم صدا با دانشجویان دانشگاه امیرکبیر و سایر دانشگاه ها تحصن خود را در اعتراض به آنچه که آن را بازداشت های خودسرانه می دانستند آغاز کردند.


به گزارش خبرنامه امیرکبیر دانشجویان با تحصن در صحن سالن امتحانات دانشکده فنی مهندسی اعلام کردند که تا آزادی تمامی همکلاسی هایشان هر روز دست به تحصن خواهند زد و در صورت عدم آزادی هرچه سریعتر آنان کلیه امتحانات را از روز دوشنبه به نشانه اولین تاریخ امتحان دانشجویان بازداشتی تحریم خواهند کرد.


مسوولین دانشگاه رازی کرمانشاه که خاطره به تعویق افتادن امتحانات را در تابستان گذشته دارند به دانشجویان گفتند که ترم تحصیلی افراد بازداشتی را حذف کرده و در سنوات آنان لحاظ نخواهد شد که با مخالفت دانشجویان همراه گردید.


همزمان انجمن اسلامی اساتید دانشگاه رازی با تشکیل جلسه ای خواستار بررسی هرچه سریعتر وضعیت دانشجویان بازداشتی شد.


این در حالی است که مدیریت حراست دانشگاه رازی کرمانشاه در پاسخ به اعتراض یکی از استادان نسبت به بازداشت دانشجویان، منکر بازداشت دانشجویی از دانشگاه رازی کرمانشاه شده است.

No comments:

Post a Comment