Most recent videos

Loading...

Saturday, January 16, 2010

وضعیت وخیم جسمانی مهران بندی، زندانى بهايى در زندان یزدکمیته گزارشگران حقوق بشر- مهران بندی، شهروند بهایی ساکن یزد که از یک سال و نیم پیش در زندان عمومی استان یزد در حال گذراندن دوران محکومیت خود میباشد، از وضعیت جسمانی نامناسبی برخوردار است و تشدید ناراحتی قلبی وی موجب نگرانی خانواده و بستگان او شده است.

این شهروند بهایی حدود یک سال قبل دچار حمله قلبی شد و از سوی پزشکی قانونی و چند پزشک معتبر دیگر گواهی عدم تحمل حبس برای وی صادر گردید اما تاکنون دایره قضایی و مسئولین اداره اطلاعات یزد از اجرای این حکم و توقف حبس او خودداری کرده اند و اخیرا ً نیز به خانواده این شهروند بهایی اعلام شده که ایشان مشمول این حکم نخواهند شد.

این در حالی است که ناراحتی قلبی مهران بندی در زندان تشدید شده و وضعیت جسمانی او وخیم گزارش شده است و این امر نگرانی شدید همسر و فرزندان وی را به همراه داشته است. علاوه بر این تا چند ماه پیش مرخصیهای کوتاهی جهت انجام معالجات پزشکی به این شهروند بهایی داده میشد اما اخیرا ً او را از حق مرخصی جهت انجام معالجات پزشکی نیز محروم کرده اند.

مهران بندی امیرآباد شهروند بهایی ساکن یزد در تاریخ 7 شهریورماه 87 از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان یزد به اتهام اجتماع و تبانی بر ضد امنیت داخلی و خارجی کشور، تبلیغ علیه نظام به نفع گروههای مخالف ونگهداری تجهیزات ماهواره ای به سه سال و نیم حبس، سه سال تبعید از شهر یزد به شهربابک کرمان و 5 سال محرومیت از حقوق اجتماعی و فعالیت تجاری رایانهای محکوم شد. همچنین پروانه کسب شرکت میثاق کمند (شرکت تجاری متعلق به مهران بندی) لغو گردید.

وی در سال گذشته، پس از بازداشت 3 ماه در بازداشت موقت بسر برد که بیش از 40 روز آن در انفرادی بازداشتگاه وزارت اطلاعات بود و به دلیل مشکل قلبی و تنفسی چندین بار در بهداری زندان و بخش مراقبتهای ویژه (CCU) بستری شد.

No comments:

Post a Comment