Most recent videos

Loading...

Wednesday, January 6, 2010

مشهد؛ ضرب و شتم دانشجویان در کوی پلیس

خبرنامه امیرکبیر: پس از حمله خونین چهارشنبه و پنجشنبه نهم و دهم دی ماه به دانشگاه آزاد مشهد و اعتراضات گسترده در همه دانشگاه های مشهد در، ۲۱۰ دانشجوی دانشگاه آزاد، ۷ دانشجوی دانشگاه فردوسی، ۳۵ دانشجوی دانشگاه خیام و ۱۰ دانشجوی دانشگاه سجاد مشهد بازداشت و به کوی پلیس مشهد منتقل شدند.

در میان دانشجویان بازداشت شده، ۶ دانشجوی دانشگاه فردوسی به نام های توحید تمدنی، محسن بیات، علی معموری، رضا خجسته و علی لطیفی از چهارشنبه و حسین قابل از روز عاشورا همچنان در کوی پلیس در بندند.

به گفته یکی از دانشجویان آزاد شده رفتاری خلاف شان دانشجو در این محل با دانشجویان می شود و بازجویان با ضرب وشتم دانشجویان را تحت فشار گذاشته و آنها را در شرایط بسیار نامناسب در سلول های چند ده نفره نگه می دارند.

برای دانشجویان بازداشت شده دانشگاه های مشهد قرار سنگین وثیقه ۱۰۰ میلیونی تعیین شده است، اما علیرغم تهیه و تودیع وثیقه توسط خانواده های دانشجویان، مسئولان دادگاه انقلاب مشهد از پذیرش وثیقه و آزادی دانشجویان امتناع کرده اند.

با نزدیک شدن به امتحانات و نگرانی خانواده های دانشجویان بازداشتی از وضعیت آموزشی فرزندشان، مسئولین دانشگاه هیچ اقدامی برای آزادی این ۶ دانشجو زندانی دانشگاه فردوسی و دیگر دانشجویان بازداشتی مشهد نکرده اند. دانشجویان دانشگاه های آزاد، فردوسی، خیام و سجاد مشهد اعلام کرده اند که در صورت ادامه بازداشت همکلاسی هایشان، اعتصاب خواهند نمود و امتحانات پایان ترم را تحریم و لغو خواهند نمود.

گفتنی است در روز دوشنبه صدها تن از دانشجویان دانشگاه فردوسی با برپایی تجمعی خواستار آزادی یاران دبستانیشان شدند. این تجمع در مقابل دانشکده فنی این دانشگاه برگزار شد.

علیرغم آنکه به علت تعطیلات قبل از امتحانات، دانشگاه در حالت نیمه تعطیل قرار دارد، برای چندمین روز متوالی دانشجویان دانشگاه فردوسی با تجمع مقابل دانشکده فنی و سر دادن شعارهایی به حمله وحشیانه نیروهای انصار و لباس شخصی های حامی دولت کودتا به دانشگاه آزاد مشهد و بازداشت دانشجویان دانشگاه سجاد، اعتراض کردند.

بنابر گزارش ها دیروز سه شنبه نیز فضای همه دانشگاه های شهر مشهد به شدت امنیتی بوده است و نیروهای انتظامی و لباس شخصی با حضور در خیابان های منتهی به دانشگاه های فردوسی، آزاد، سجاد و خیام مشهد، این دانشگاه ها را محاصره کردند. به گزارش خبرنامه امیرکبیر به علت حضور بسیار گسترده ماشین های انتظامی و یگان ویژه در بسیاری از میادین و خیابان های مشهد، حکومت نظامی غیررسمی در این خیبان ها برقرار شده است.

گفتنی است هم اکنون ۳۰ دانشجوی دانشگاه آزاد، ۳۵ دانشجوی دانشگاه خیام، ۱۰ دانشجوی دانشگاه سجاد و ۶ دانشجوی دانشگاه فردوسی مشهد در بازداشتگاه های اطلاعات و پلیس امنیت مشهد زندانی می باشند. همچنین از وضعیت دانشجویان مصدوم دانشگاه آزاد مشهد که از صحن این دانشگاه ربوده شدند هیچ اطلاعی در دست نیست.

دانشجویان دانشگاه های مشهد اعلام کرده اند تا آزادی همه دانشجویان زندانی و محاکمه مهاجمان به دانشگاه های آزاد و سجاد به تجمعات اعتراضی خود ادامه خواهند داد.


عکس از ارشیو

No comments:

Post a Comment