Most recent videos

Loading...

Sunday, January 24, 2010

منبع حکومتی؛ اعلام اسم و آدرس ماموران سرکوبگر رژیم در تهران

سایت حکومتی پرچم: اخيرا در برخي مناطق تهران مجلههايي توزيع گرديده كه حاوي تصاويري از اغتشاشات اخير به علاوه مشخصات برخي مامورين دستگاه های ذیربط ميباشد. در ادامه اقدامات مخالفان نظام براي تحريك و تشويش اذهان عمومي و ادامه دادن به ناآرامي و آشوب در كشور، گروههاي حامي اغتشاشات اقدام به توزيع و انتشار مجلاتي حاوي تصاويري از درگيريهاي پس از انتخابات نمودهاند. در اين مجلات تصاوير وقايع اخير و برخورد مامورين انتظامي و امنيتي با عوامل آشوب طلب در حوادث روز عاشورا و قبل از آن به چاپ رسيده است. اين مجلات در عين حال اسامي كشتهشدگان حوادث اخير را به همراه آدرس پستي و دقيق منزل آنان را منتشر نموده اند. از نكات مهم مندرج در اين مجلات انتشار عكس و مشخصات كاملي از برخي مامورين امنيتي و انتظامي حاضر در حوادث اخير ميباشد. این اقدام پس از آن صورت می گیرد که سایت های ضدانقلاب نیز برای تحت فشار دادن دستگاه های مسئول در امر مبارزه با اغتشاشات دست به انتشار مشخصات و اسامی و آدرس برخی ماموران و کارمندان نهادهای ذی ربط کرده بودند.

یکشنبه، 4 بهمن ماه 1388
ایران پرس نیوز
عکس از آرشیو

No comments:

Post a Comment