Most recent videos

Loading...

Sunday, January 24, 2010

کوهیار گودرزی با سر شکسته در زندان اوین:شرط همکاری من با بازجو، آزادی تمامی زندانیان سیاسی است

کمیته گزارشگران حقوق بشر - بنابر گزارشهای دریافتی، کوهیار گودرزی روزنامهنگار و فعال حقوق بشر که از 29 آذرماه در بازداشت نیروهای امنیتی به سر میبرد از سلول انفرادی به بند 209 زندان اوین در یک سلول 3 نفره منتقل شده است. اتهامات این عضو کمیته گزارشگران حقوق بشر محاربه، تبلیغ علیه نظام و حضور در تجمعهای غیرقانونی عنوان شده است.

وی در چند روز گذشته با سر شکسته و پانسمانشده مشاهده شده است اما از علت شکستگی سر او اطلاعی در دسترس نیست. این روزنامهنگار، نسبت به همبند بودن با فردی که به اتهام عضویت در القاعده بازداشت شده است اعتراض نموده اما تاکنون به اعتراض وی رسیدگی نشده است. این درحالی است که در آيين نامه اجرايي سازمان زندانها، اصل تفكيك جرايم به عنوان يك اصل اساسي مورد تاكيد قرار گرفته است.

گزارشهای دریافتی حاکی از فشار بر اعضای بازداشتشده کمیته گزارشگران حقوق بشر برای پذیرفتن اتهامات و همکاری با بازجوهای پرونده است. بنابر گزارش منابع آگاه، کوهیار گودرزی شرط همکاری با بازجوی خود را آزادی تمامی زندانیان سیاسی قرار داده است.

به نظر میرسد مسئولان قضایی قصد دارند با مرتبط ساختن کمیته گزارشگران حقوق بشر با احزاب سیاسی خارج از کشور اتهامات سنگینی را به اعضای بازداشتشده این نهاد مدنی تفهیم نمایند. پیش از این نیز دادستان تهران طی دیدار با خانواده نظرآهاری کمیته گزارشگران حقوق بشر را وابسته به منافقین (سازمان مجاهدین) خوانده بود. همچنین مهرداد رحیمی در ملاقات با خانوادهاش به تلاش بازجویان پرونده برای تفهیم اتهام محاربه اشاره کرد.

No comments:

Post a Comment