Most recent videos

Loading...

Wednesday, January 13, 2010

نامه ی جمعی از خانواده های جوانان دستگیر و زندانی شده در تظاهراتهای اخیر به تمام هموطنان آزاده داخل و خارج از کشور

از ميان نامه هاي رسيده به آژانس ايران خبر :
سال پیش امیدها و آرزوهای مردم ایران که برای احقاق حقوق انسانی خود به پا خواسته بودند توسط عدهای عوام فریب، مستبد، ضد تکامل انسانی، و ضد ابتدائی ترین حقوق و آزادی شهروندی به سرقت برده شد. دیری نپایید که چوبههای دار بالا رفت، میادین تیر باران و شکنجه گاه ها بر پا شد و بهترین فرزندان این وطن به قتل گاه ها برده شدند. شکنجه ، تجاوز، اعدام جواب هر انسان آزادی خواهی شد که بانگ اعتراضش بلند شد. مذهب به زنجیری تبدیل شده و به دست و پای مردم بسته شد تا آنها را از حرکت باز دارد، و حق اعتراض و اعتصاب از مردممان سلب شد. حدود ۶ ماه پیش، ملت بیدار، مخصوصا قشر جوان از یک موقعیت استثنا یی در پی انتخابات سر ا پا تقلبی و به سرقت برده شده استفاده کرده و به خیابانها ریخته و پایههای حکومت اسلامی را به لرزه در آوردند. این بار مردم قهرمان نفرت و انزجار خود را از حکومت در صفوف تظاهرات میلیونی مسالمت آمیز نشان داده و با در هم شکستن ماشین سرکوب و دیوار اختناق بر آنند که کنترل سرنوشت خود را در دست گیرند.یک بار دیگر رژیم با دستگیری، و استفاده از ضد انسانیترین روشها از جمله تجاوز، شکنجه، و کشتار جوانان ما قصد در شکستن صفوف میلیونی مردم ما را دارد ، ولی این خون شعله های پسرها و دخترهای ما در خیابانها و شکنجه گاه است که شراره میکشد و راه سرخی را که هموطنان آزاده ما در این ۳۰ سال پیموده اند گلگون تر میسازد. هموطنان، ملت ایران همیشه بیدار بوده و از هر فرصتی برای در هم کوبیدن سیستم استبداد و عقب ماندگی استفاده کرده است و فرزندان مبارز و آگاه این میهن بودند که برای اولین بیش از ۱۰۰ سال پیش سیستم انتخاباتی پا رلمانی را در خاور میانه بنا نهادند.حال که فرزندان قهرمان و آگاه این میهن یک بار دیگر به پا خواسته، این حکومت استبدادی را در سررا شیبی سقوط قرار داده و در حال کوبیدن آخرین میخ ها بر تابوت مستبدین میباشند، هزاران نفر از فرزندان ما در تظاهرات های مسالمت آمیز اخیر دستگیر شده و در چنگالهای این رژیم در زندانها و سیاه چالهای آنها اسیر میباشند و در بعضی موارد از سرنوشت این اسیران دربند و مبارزین راه آزادی هیچ اطلاعی در دست نیست . رژیم درمانده و در حال سقوط سعی دارد با استفاده از شکنجه، اعدام و انواع دیگر رفتارهای ضد انسانی فرزندان ما را در هم شکند و با زهر چشم گرفتن از ملت ایران شمارش معکوس سقوط خود را به تاخیر اندازد. غافل از اینکه جسم این فرزندان شاید شکننده باشد ولی روحشان نخواهد شکست. ما خانواده های جوانان دستگیر و زندانی شده در تظاهراتهای اخیر از تمام هموطنان آزاده داخل و خارج میخواهیم تا از هر گونه تلاشی برای اعمال فشار، رساندن صدای فریاد آنها، و تقاضای آزادی این زندانیان دریغ نکنند. مگر فرزندان ما چه کردهاند جز مبارزه با سیستمی که ضد رشد و شکوفایی سالم انسانی میباشد، فساد و فقر را رواج داده، عشق، محبت، و حرمت را از بین برده، و زندگی را تبدیل به یک ستیز بیرحمانه برای بقأ تبدیل کرده است. هموطنان، هنرمندان، نویسندگان، وکلا، استادان دانشگاه حمایت شما از فرزندان در بند ما و پا فشاری برای رعایت حق قا نو نیشان و آزادی آنها بسیار تاثیر گذار میباشد. هموطنان ایرانی خارج از کشور، اکنون که به کمک تکنولوژی ایرانیانی که قلبشان برای آزادی این وطن می تپد هر چه بیشتر به هم نزدیکتر شده با برگزاری اکسیون ها، با نوشتن نامه به نمایندگان مجلس در کشور محل زندگی خود، به نهادهای حقوق بشری، و کلیساها فریاد این زندانیان در بند را به گوش جهانیان برسانید و از آنها بخواهید تا به دولت ایران فشار آورده و خواستار رفتار انسانی با زندانیان و آزادی آنها بشوند. یکی از مهمترین و حساس ترین صفحات تاریخ کشور عزیزمان در حال نوشته شدن است و بیایید دست به دست هم دهیم و در هر چه رنگین تر و افتخار آمیز کردن این قسمت از تاریخ کشورمان سهیم باشیم. به امید پیروزی و برقرای ایرانی آزاد

No comments:

Post a Comment