Most recent videos

Loading...

Wednesday, January 13, 2010

بمبگذاری امروز؛ زمینه سازی برای اعدام دستگیرشدگان

یکی از خوانندگان: اتهام بمب گذاری امروز به انجمن پادشاهی بهانه ای است برای اعدام احمد کریمی و محمد رضا زمانی و حامد از اعضای دربند انجمن پادشاهی. باید هوشیار بود و مراقب حرکتهای این خونخواران بود حکومت اسلامی منتظر پیدا کردن بهانه ای است برای کشتن جوانان وطن و ریختن خون بیگناهان.
علیرضا سوئد

ایران پرس نیوزNo comments:

Post a Comment