Most recent videos

Loading...

Sunday, January 17, 2010

فرمانده نیروی انتظامی: تا آخرین نفر شرکت کنندگان در اغتشاشات عاشورا را دستگیر می کنیم

عزیز الله رجب زاده، فرمانده انتظامی تهران بزرگ، ضمن تهدید تجمع کنندگان معترض در روز عاشورا گفت: شک نداشته باشید تا نفر آخر این افراد که در این تجمعات شرکت کردند، دستگیر میشوند.


خبرگزاری هرانا - حقوق شهروندان، اندیشه و بیان: فرمانده انتظامی تهران بزرگ تهدید کرد تمامی افرادی که در اجتماعات اعتراضی روز عاشورا شرکت کرده بودند، دستگیر خواهند شد. وی از انتشار تصاویر یک سری دیگر از افرادی که در این تظاهرات شرکت کرده بودند؛ خبر داد.

به گزارش ایسنا، سردار رجبزاده در رابطه با اقدامات انجام شده جهت شناسایی و دستگیری معترضین روز «عاشورا»، اظهار کرد: اقدامات خوبی برای شناسایی این افراد انجام شده است و در این راستا تمام کسانی که در روز عاشورا اقدام به تخریب و یا اعمال ساختارشکنانه کرده و تعرضی نسبت به پلیس داشتند، مورد شناسایی قرار گرفتهاند.

وی ادامه داد: شک نداشته باشید تا نفر آخر این افراد که در این تجمعات شرکت کردند، دستگیر میشوند که در این رابطه سری بعدی از تصاویر افرادی که در این اغتشاشات شرکت کردهاند به زودی منتشر میشود.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ با اشاره به این که پلیس از امکانات و تجهیزات خود برای شناسایی همه این افراد استفاده کرده است، تصریح کرد: اقدامات افرادی که در تجمعات و اغتشاشات به اموال عمومی صدمه زده و درگیری ایجاد کردند، قابل بخشش نیست و توان پلیس بیش از اینهاست که فکر میکنند، به طوری که نیروی انتظامی به راحتی میتواند این تجمعات را با سرعت و توان جمع کند. از این پس این افراد ضرب شصت پلیس را خواهند چشید.

سردار رجبزاده اظهار کرد: در روز عاشورا با توجه به حرمتی که این روز داشت، هیچ تمایلی به برخورد نداشتیم و نمیخواستیم با تجمعکنندگان برخوردی صورت گیرد، همان طور که شاهد بودید در روز تاسوعا هم فراخوانی انجام شد، برخیها آمدند و پلیس هم بدون برخورد موضوع را کنترل کرد، اما در روز عاشورا جنس آدمهایی که آمده بودند، فرق میکرد، به طوری که آنها برای تخریب آمده بودند و پلیس هم تمایلی به برخورد خشن در این روز نداشت.

وی ادامه داد: برخی از افرادی که در این روز آمده بودند، از قبل تیر و کمانهایی را تهیه و اقدام به خشونت کردند که پلیس سعی کرد از این موضوع جلوگیری کند و بالاخره چند سنگی هم ما خوردیم، البته اولین بار هم نبود.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ ادامه داد: متاسفانه کسانی که در اغتشاشات روز «عاشورا» شرکت کردند، کلکسیونی از افرادی هستند که ضدانقلاب بوده و با نظام عناد دارند و حرمت روز عاشورا را نگه نداشتند و به اموال عمومی خسارت وارد کردند، پلیس را هم که تا آن روز از خود خویشتنداری نشان داده بود را مورد تعرض قرار دادند.

وی اضافه کرد: از مردم میخواهیم که تصاویر افرادی را که میشناسند و در این اغتشاشات شرکت کردند را شناسایی و معرفی کنند.

سردار رجبزاده در پاسخ به این که در برخی از عکسهای منتشرشده پلاکهای خودرو به نمایش گذاشته شده است، آیا پلیس نمیتواند از این طریق افراد را شناسایی کند، گفت: این موضوع قابل شناسایی است و یکسری از این افراد شناسایی و دستگیر شدهاند، برخی از آدرسهای مربوط به پلاکها هم تغییر کرده است، اما مطمئنا این افراد نمیتوانند از دست قانون فرار کنند.

No comments:

Post a Comment