Most recent videos

Loading...

Wednesday, January 20, 2010

پناهندگی حمیدهادی زاده وزنه بردار ایرانی به سوئد

بخش بین المللی رادیو سوئد فارسی

گفته می شود که درپی رویدادهای چندماه اخیر در ایران و اعمال فشار و خشونت ازسوی حکومت جمهوری اسلامی علیه مردم معترض، برشمار پناهجویان ایرانی به ویژه به اروپا افزوده شده است. در ماه های اخیر شماری از دانشجویان، روزنامه نگاران و ورزشکاران نیز از کشورخارج شده و از کشورهای دیگر درخواست پناهندگی کرده اند. حمیدهادی زاده وزنه بردار ازجمله ی این ورزشکاران است که به سوئد پناهنده شده است. او توانست ازطریق ترکیه در یکشنبه شب خود را به مالمو درجنوب سوئد برساند. اودراین شهر به دفتر فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی درسوئد مراجعه کرد تا با کمک این نهاد پناهندگی، از سوئد درخواست پناهندگی کند.

چهارشنبه، 30 دی ماه
ایران پرس نیوز

No comments:

Post a Comment